Screwfinder™

Enklare, snabbare och renare. Screwfinder™ hittar dolda skruvar i alla typer av skivor. Återanvänd skivorna och spar pengar.

Vad är Screwfinder™ och vad gör den?

Screwfinder™ är en magnetisk skruvsökare som hjälper alla som har ett
behov av att veta vart regeln sitter i väggen, eller som vill demontera
gipsväggar snabbt, med minimalt efterarbete.
Screwfinder™ hittar dolda skruvar och därmed reglar i gipsväggar,
spånskiveväggar, mdf-skivor, i princip i alla typer av byggskivor.
Det gör att man kan demontera skivorna hela och skivorna kan då
återanvändas.

Jobba smartare
Screwfinder™ låter dig arbeta på ett smartare sätt, återanvänd gipsskivorna, ägna mindre tid åt städning. Du arbetar effektivare och snabbare. 

Så här gör Screwfinder ditt liv så mycket enklare!

Hitta Skruven
1. Sök upp skruven med screwfinder™.
2. Markera lätt med hammare när screwfinder™ hittat skruven. Skruven blottar sig.
3. skruva ur skruven. Klart!

Hitta regeln
1. Sök upp skruven i regeln med Screwfinder™.
2. Markera vart regeln sitter med en penna.
3. Gör din infästning. Klart!

Screwfinder™ är inte bara ett innovativt unikt verktyg
utan är även tillverkat av noga utvala material. Bland
annat är stålet [SS-234] av högsta kvalitet. Allt för att
klara av år av hårt arbete.