Fabriksblandad betong

I den här guiden får du en inblick i hur det går till vid beställning och leverans av fabriksblandad betong, samt hur du på bästa sätt arbetar med den.

Fabriksblandad betong – Så går du tillväga

Så här går det till:

1. Enkel orderhantering
2. Betongblandning enligt beställning
3. Lastning på betongfabriken.
4. Transport till arbetsplats med rotorbil.
5. Ankomst till arbetsplatsen för urlastning och uppställning på arbetsplatsen.
6. Urlastning av betongen i form med pump eller ränna.
7. Vi erbjuder tidsbesparande produkter, offerter, kunskap, ansvar och transporter.

 

EXEMPEL PÅ PRODUKTER 

 Standardbetong, brett sortiment av husbyggnadsbetong.

Självkompanterande betong - kortare gjuttid.

Snabbtorkande betong - kortare uttorkningstid.

Stålfiberbetong - tidsbesparande utan armeringsjärn. Vinterbetong – produkt efter årstid.

TRANSPORTER –
Rätt transport med modern bilpark och utbildade chaufförer ger säkrare leveranser.

KUNSKAP –
Rätt betongkvalitet tillsammans med erfaren personal, ger kontroll över varje kubik.

OFFERTER –
Kompletta betongofferter med fast pris och pumpat i form eller ränna.

ÖVRIGT –
Betongutbildning, fuktrådgivning, produktkunskap mm.

Pumptyp:

M23 - ca 17 m räckvidd. Ränna: 6-9 m

M32 - ca 25 m räckvidd

M43 - ca 35 m räckvidd

Minipump – leveranssätt för trånga och svårare utrymmen/leveransplatser.

ANSVAR –
Betongfabriken är certifierad enligt organisationens branschregler.

8. GJUTNING – Du bör anlita en fackman vid gjutning för bästa resultat.

Betong är en färskvara som kräver utläggning och vibrering inom 1-2 timmar efter blandning. Efter utläggning och vibrering ska ytan behandlas genom rivning och om man vill ha en väldigt slät yta, även glättning. Rivning sker antingen för hand med en rivbräda eller med en maskin. Även glättningen kan ske för hand med ett glättningsstål eller med maskin.

För ett bra resultat bör dessa moment utföras av en fackman. Normalt tar det 2-4 timmar efter gjutning innan man kan gå på och riva ytan. Efter ytterligare 2- 3 timmar är det möjligt att glätta ytan. En hög temperatur i betongen ger kortare tid innan rivning och glättning, medan en låg temperatur förlänger tiden.

Gjuter man vintertid får temperaturen i betongen ej sjunka under 0°C innan den uppnått tillräcklig hållfasthet. Den kan ta permanent skada av för tidig frysning. Efter 2-3 dygn med minst +5°C i betongen har tillräcklig hållfasthet uppnåtts för att betongen ska kunna tillåtas en temperatur under noll grader. OBS! Vid gjutning får pumpning av betong ej ske mot kantelementets stående del. Rengör elementen från betongspill direkt efter gjutningen.

9. HÄRDNING – Betongen måste skyddas mot kyla och för snabb uttorkning.

Anledningen är att om fukten försvinner så avstannar den kemiska reaktionen mellan cement och vatten. Det är denna reaktion som ger hållfasthet och täthet i betongen. Avdunstningen är störst under vår- och sommarmånaderna när temperaturen är hög och luftfuktigheten låg. Skyddet mot uttorkning är viktigast under det första dygnet efter gjutning. Den bästa metoden för att skydda betongen är att vattna ytan, men detta kan utföras när ytan är tillräckligt hård för att inte skadas. Vattna ej vid temperaturer runt nollstrecket, utan täck med plastfolie, som försvårar avdunstningen. Som skydd mot kyla använder du betongtäckmattor eller koppla in värmeaggregat.

10. BLANDNING – Betong består av sand, grus och sten samt av vatten och bindemedlet cement. Till detta sätts speciella tillsatsmedel för att förbättra betongens egenskaper. En normal betongfabrik har ett stort antal recept för att kunna tillgodose olika önskemål vad gäller t ex hållfasthet och beständighet.

11. TRANSPORT – Köper du fabriksblandad betong kommer den i s k roterbil. Dessa tar upp till 6 m3 åt gången. Bilarna är i regel försedda med en ränna, normalt minst 6 m lång, så att betongen kan tippas direkt i gjutformen på marken. (Marken måste tåla minst 10 tons axeltryck/16 tons boggitryck.)

Vid behov kan betongen också placeras i gjutformen med hjälp av en betongpump som normalt klarar av avstånd på ca 40 meter.

 VISSTE DU ATT

CEMENT – är ett hydrauliskt bindemedel i pulverform som tillsammans med vatten hydratiseras och bildar en hård massa.

HYDRAULISK – betyder att bindemedlet stelnar även utan tillgång till luft.

BALLAST – är material som fyller ut betong eller puts och oftast består av naturlig eller krossad sten och grus där kornstorleken har anpassats efter behov.

RIVNING – är grovavjämning av betongen vid gjutning.

GLÄTTNING – är maskinell eller manuell finputsning av betongytan. Slätar ytan efter rivning.